^ Back to Top

RYSUNKI TECHNICZNE

PŁYTA ŚCIENNA "KRÓLCZYK"
 

1m

 
PŁYTA DACHOWA "KRÓLCZYK"
 
2m
 
POŁĄCZENIE PŁYT ŚCIENNYCH "KRÓLCZYK"
 
1. Płyta ścienna "Królczyk"
2. Piana lub uszczelka poliuretanowa
3. Masa uszczelniająca
4m
 
POŁĄCZENIE PŁYT DACHOWYCH "KRÓLCZYK"
 
1. Płyta dachowa "Królczyk"
2. Piana lub uszczelka poliuretanowa
3. Masa uszczelniająca
4. Obróbka blacharska z blachy stalowej OB-1
5. Obróbka blacharska z blachy stalowej OB-2
6. Podkładka z blachy 2x200x45
7. Wkładka styropianowa
8. Łącznik samowiercący
9. Nit jednostronny szczelny
5m
 
MOCOWANIE PŁYT ŚCIENNYCH "KRÓLCZYK" DO RYGLA
 
1. Płyta ścienna "Królczyk"
2. Łącznik samowiercący
3. Uszczelka samoprzylepna z polietylenu
6m
 
PRZYKŁADOWE MOCOWANIE PŁYT DACHOWYCH "KRÓLCZYK" DO PŁATWI
 
1. Płyta dachowa "Królczyk"
2. Obróbka blacharska z blachy stalowej OB-1
3. Obróbka blacharska z blachy stalowej OB-2, dł. 250 mm, gr. 1,0 mm
4. Łącznik samowierc±cy
5. Podkładka z blachy 2x200x45
6. Uszczelka samoprzylepna z polietylenu
7m
 
PRZYKŁADOWE MOCOWANIE POŁĄCZENIA PŁYT ŚCIENNYCH "KRÓLCZYK" W NAROŻNIKU
 
1. Płyta ścienna "Królczyk"
2. Obróbka blacharska z blachy stalowej OB-4
3. Obróbka blacharska z blachy stalowej OB-3
4. Nit jednostronny szczelinowy
5. Pianka poliuretanowa
9m
 
PRZYKŁADOWE MOCOWANIE POŁĄCZENIA PŁYT ŚCIENNYCH "KRÓLCZYK" W NAROŻNIKU
 
1. Płyta ścienna "Królczyk"
2. Obróbka blacharska z blachy stalowej OB-4
3. Obróbka blacharska z blachy stalowej OB-21 lub OB-22
4. Nit jednostronny szczelinowy
5. Pianka poliuretanowa
10m
 
PRZYKŁADOWE OSADZENIE PŁYTY ŚCIENNEJ "KRÓLCZYK" NA COKOLE
 
1. Płyta ścienna "Królczyk"
2. Obróbka blacharska z blachy stalowej OB-10
3. Łącznik samowierc±cy
4. Kątownik stalowy
5. Kotwa rozporowa
6. Masa uszczelniająca
7. Uszczelka z polietylenu
8. Nit jednostronny szczelny
9. Izolacja - folia aluminiowa
11m
 
PRZYKŁADOWE OSADZENIE PŁYTY ŚCIENNEJ "KRÓLCZYK" NA COKOLE
 
1. Płyta ścienna "Królczyk"
2. Obróbka blacharska z blachy stalowej OB-10
3. Obróbka blacharska z blachy stalowej OB-11 lub OB-12
4. Kotwa rozporowa
5. Nit jednostronny szczelny
6. Izolacja - folia aluminiowa
7. Masa uszczelniajśca
12m
 
PRZYKŁADOWE OSADZENIE OKNA PCV LUB ALUMINIUM W PŁYCIE ŚCIENNEJ "KRÓLCZYK"
 
1. Płyta ścienna "Królczyk"
2. Obróbka blacharska z blachy stalowej OB-9
3. Masa uszczelniająca
4. Nit jednostronny szczelny
5. Okno PCV lub aluminium
6. Pianka poliuretanowa
14m
 
PRZYKŁADOWE POŁĄCZENIE PŁYTY ŚCIENNEJ Z PŁYTĄ DACHOWĄ
 
1. Płyta dachowa "Królczyk"
1. Płyta ścienna "Królczyk"
3. Obróbka blacharska z blachy stalowej OB-19
4. Obróbka blacharska z blachy stalowej OB-5
5. Nit jednostronny szczelny
6. Wkładka styropianowa
7. Piana poliuretanowa
15m
 
PRZYKŁADOWE POŁĄCZENIE PŁYTY ŚCIENNEJ Z PŁYTĄ DACHOWĄ
 
1. Płyta dachowa "Królczyk"
2. Płyta ścienna "Królczyk"
3. Obróbka blacharska z blachy stalowej OB-17
4. Obróbka blacharska z blachy stalowej OB-5
5. Nit jednostronny szczelny
6. Wkładka styropianowa
7. Piana poliuretanowa
16m
 
PRZYKŁADOWE MOCOWANIE PŁYTY DACHOWEJ "KRÓLCZYK" DO MURU
 
1. Płyta dachowa "Królczyk"
2. Obróbka blacharska z blachy stalowej OB-20
3. Obróbka blacharska z blachy stalowej OB-5
4. Kołek rozporowy
5. Nit jednostronny szczelny
6. Wkładka styropianowa
7. Piana poliuretanowa
17m
 
PRZYKŁADOWE POŁACZENIE PŁYT DACHOWYCH "KRÓLCZYK" W KALENICY
 
1. Płyta dachowa "Królczyk"
2. Obróbka blacharska z blachy stalowej OB-6
3. Obróbka blacharska z blachy stalowej OB-7
4. Obróbka blacharska z blachy stalowej OB-1
5. Nit jednostronny szczelny
6. Piana poliuretanowa
7. Wkładka styropianowa
18m
 
PRZYKŁADOWE PODWIESZENIE RYNNY DO PŁYTY DACHOWEJ "KRÓLCZYK"
 
1. Płyta dachowa "Królczyk"
2. Płyta ścienna "Królczyk"
3. Obróbka blacharska z blachy stalowej OB-16
4. Obróbka blacharska z blachy stalowej OB-2
5. Obróbka blacharska z blachy stalowej OB-5
6. Obróbka blacharska z blachy stalowej OB-1
7. Nit jednostronny szczelny
8. Piana poliuretanowa
9. Rynna + rynhaki (wg systemu)
9. śruba M8x(G+20) ocynk, podkładka ocynk., podkładka sprężysta ocynk, nakrętka M8 ocynk
19m
 
PRZYKŁADOWE PODWIESZENIE RYNNY DO PŁYTY DACHOWEJ "KRÓLCZYK" (rozwiązanie zalecane dla płyt o grubości pow. 100 mm)
 
1. Płyta dachowa "Królczyk"
2. Płyta ścienna "Królczyk"
3. Obróbka blacharska z blachy stalowej OB-13
4. Obróbka blacharska z blachy stalowej OB-14
5. Obróbka blacharska z blachy stalowej OB-5
6. Obróbka blacharska z blachy stalowej OB-1
7. Nit jednostronny szczelny
8. Piana poliuretanowa
9. Rynna + rynhaki (wg systemu)
20m
 
POŁĄCZENIE I MOCOWANIE PŁYT DACHOWYCH "KRÓLCZYK" NA DŁUGOŚCI (rozwiązanie dla połaci powyżej 14 m długości)
 
1. Płyta dachowa "Królczyk"
2. Obróbka blacharska z blachy stalowej OB-1
3. Obróbka blacharska z blachy stalowej OB-2
4. Łącznik samowierc±cy
5. Podkładka z blachy 2x200x45
6. Uszczelka z polietylenu
7. Piana poliuretanowa lub uszczelka poliuretanowa
8. Nit jednostronny szczelny lub wkręt samowiercący z podkładką neoprenową
24m